מחירון

שלושה מסלולים לבחירה:

חודשי  |

שימוש חודשי במערכת בלבד

הירשם

עלות: 350 ש”ח + מע”מ בחודש 

שנתי  |

שימוש שנתי במערכת

מסלול מועדף!

הירשם

עלות: 300 ש”ח + מע”מ בחודש (ל12 חודשים)

דו שנתי  |

שימוש דו שנתי במערכת

הירשם

עלות: 280 ש”ח + מע”מ בחודש (ל-24חודשים)

לנסות חינם!