אחד התסכולים הגדולים של בעלי המסעדות קשור לניהול של הצד הפיננסי של העסק, היות ורוב הזמן הם מרגישים שהם מתנהלים שם באפילה, ואין להם שום יכולת לצפות האם החודש יגמר ברווח או הפסד.
מדוע זה כך? משום שהנתונים הכספיים האמיתיים, של רווחי המסעדה או הפסדיה, מתקבלים מרואה החשבון רק לאחר שהחודש הסתיים, ובינתיים, המצב הפיננסי אולי כבר החמיר והתדרדר, שכן ללא הנתונים הכספיים העדכניים לא ניתן היה לקבל החלטות נכונות.

בנוסף לכך, חשוב לזכור שהנתונים החשבונאים המתקבלים מרואה החשבון, מוצגים בסיווג חשבונאי עפ”י דרישות מס הכנסה, ומאוד קשה לגבש מסקנות על שיפור הרווחיות, כשכל עלויות חומרי הגלם מופיעות בדו”ח כמספר אחד.

אז מה הפתרון?
הפתרון הוא לעבוד עם מערכת תקציב חכמה שבה גם אפשר לתכנן מראש, כמה כסף נקצה לכל סוג הוצאה, וגם נוכל לנהל בה את רישום ההוצאות בפועל, ולדעת, בכל רגע, איפה באמת אנחנו עומדים.

כן, בעלי מסעדות שרוצים לעבור מהפסד לרווח, או לשפר את הרווחיות, חייבים לעבוד עם תקציב מסודר, כמו מליוני ארגונים וחברות אחרים, בכל רחבי העולם. התקציב יאפשר להם לשלוט בהוצאות שלהם, לבקר אותן בזמן אמת, ולהתחיל לקבל החלטות על סמך עובדות מדויקות ולא על סמך תחושות.

יתרונות נוספים לניהול תקציב:

  • על סמך תקציב ההכנסות וההוצאות ניתן לדעת מראש, ברמת דיוק גבוהה, מהו הרווח הצפוי בסוף החודש, כך שאם רוצים לשפר את אחוזי הרווח, ניתן להתחיל לפעול בכיוון באופן מיידי, כשהתקציב מכוון אל סוגי ההוצאות בהן מומלץ להצטמצם.
  • התקציב המתוכנן ונתוני הביצוע המעודכנים מהווים בסיס לנתוני התזרים האמיתיים של העסק, וכך אפשר להקדים ולהיערך מראש, למצב בו יהיה צורך בגיוס אשראי.
  • נתוני הביצוע משקפים את תמונת המצב האמיתית של העסק, נכון לעכשיו, והמידע מסייע בקבלת החלטות ובשיפור תכנון התקציב לחודשים הבאים.
  • בניית התקציב מאפשרת לחזות מראש כמה כסף נוציא על כל אחד מסוגי ההוצאות.
  • במערכת Restcontrol לניהול תקציבי מסעדות ובתי קפה, התקציב נבנה בהתאם למודל כלכלי בדוק, המותאם לעסקי הסעדה ולסוג העסק הספציפי, ונותן אינדיקציה אמיתית על המקומות שבהם מומלץ להתייעל.